Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zdrowiu

Katedra Pielęgniarstwa

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Harmonogram wsparcia

Nowy harmonogram realizacji zadań

l.p.ZadanieNr zadaniaTermin realizacjiUwagi
1.Prace remontowo-budowlane w celu dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych1Do 31.01.2019Zmiana terminu realizacji prac remontowo-budowlanych.
2.Zakup i wyposażenie pracowni MCSM2-8I i II kwartał 2019Wyposażenie pracowni MCSM, instalacja sprzętu jest uzależnione od zakończenia prac remontowo-budowlanych.
3.Szkolenie kadry dydaktycznej9-13, 19, 30IV kwartał 2018, 
II kwartał 2019 – po uruchomieniu MCSM
Szkolenie dla nauczycieli w pierwszej części odbędzie się zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Szkolenie z zakresu wysokiej wierności musi się odbyć w funkcjonującym już Centrum Symulacji Medycznej w AP, w związku z czym proponuje się przesunąć szkolenia w zakresie prowadzenia egzaminu OSCE oraz szkolenie dla nauczycieli chcących wprowadzić techniki symulacji do nauczania.
4.Szkolenie studentów14-17II kwartał 2019Szkolenie dla studentów z zakresu wysokiej, pośredniej i niskiej wierności powinno się odbyć w funkcjonującym już CSM.
5.Warsztaty symulacji medycznej28IV kwartał 2019Udział studentów i nauczycieli w warsztatach w nowo utworzonym CSM.
6.Szkolenie kadry technicznej: technika i informatyka MCSM18, 20IV kwartał 2018Udział technika i informatyka w szkoleniach oraz warsztatach z symulacji medycznej – bez zmian.
7.Przygotowanie programu rozwojowego uczelni27, poz. 96, 97III kwartał 2018Powołanie Zespołu ds. opracowania programu rozwojowego uczelni przy współudziale Partnera – bez zmian.
26III Kwartał 2018Ekspertyza dotycząca treści nauczanych metodą symulacji – bez zmian.
27, poz. 96, 97Listopad 2018Zatwierdzenie Programu Rozwojowego Uczelni przez Senat AP w Słupsku – bez zmian.
27, poz. 98-101Przez cały czas trwania projektuPersonel MCSM: Kierownik MCSM, 
Utworzenie nowych stanowisk pracy: 
1) Pracownik administracyjny MCSM, 
2) Informatyk MCSM,
3) Technik MCSM.
– bez zmian.
8.Wdrożenie technik wspomagających nauczanie24Do końca III kwartału 2020Przygotowanie bazy scenariuszy symulacyjnych – bez zmian.
22Do końca III kwartału 2020Opracowanie podręcznika symulacji medycznej – bez zmian.
25Do końca III kwartału 2020Przygotowanie aplikacji wspomagającej nauczanie – bez zmian.
9.Udział nauczycieli AP w Słupsku, uczących na kierunku pielęgniarstwo w konferencjach oraz warsztatach o tematyce wdrażania symulacji medycznej do nauczania na kierunkach medycznych292018-2019Udział nauczycieli w cyklu trzech konferencji szkoleniowych zapoznających z zasadami funkcjonowania centrum symulacji medycznej.
Udział nauczycieli w warsztatach symulacyjnych.
Szkolenie na temat psychologicznego wpływu kształcenia  symulacyjnego na jakość kształcenia na kierunkach medycznych 
– bez zmian.
10.Udział Zarządzających MCSM w Słupsku w stażach krajowych i zagranicznych zapoznających z zasadami zarządzania centrum symulacji medycznej21Do końca II kwartału 2019Staż osób zarządzających MCSM w ośrodkach krajowych i zagranicznych
– bez zmian.
11.Prowadzenie zajęć dydaktycznych w pracowniach MCSM Od roku akademickiego 2019/2020Udział studentów kierunku pielęgniarstwo w zajęciach praktycznych obligatoryjnych i fakultatywnych realizowanych w pracowniach nowo utworzonego MCSM – od roku akademickiego 2019/2020.

Harmonogram przygotowała:
Dr Kazimiera Hebel
Kierownik MCSM w Słupsku

Do pobrania:

Znajdziesz nas tutaj