Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk o Zdrowiu

Katedra Pielęgniarstwa

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Ogłoszenia

Ogłoszenie z 17 stycznia 2019 r. o naborze do udziału w konferencji pn. "Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych" Edycja IV; Temat: "Symulacje wysokiej wierności i Ocena efektów kształcenie (OSCE)"
Ogłoszenie z dna 12.01.2018 o naborze do udziału w konferencjach: 1. "Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej w praktyce"; 2. "Symulacja medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych. Program rozwoju uczelni poprzez symulację medyczną"
Ogłoszenie z dnia 20 września 2018 r. o naborze do udziału w szkoleniu pn. "Szkolenie dla techników symulacji medycznej"
Ogłoszenie z 18 września 2018 r. o naborze do udziału w szkoleniu pn: "Szkolenie praktyczne kadry dydaktycznej Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Słupsku zapoznające z funkcjonowaniem  CSM"
Ogłoszenie z 18 września 2018 r. o naborze do udziału w szkoleniu pn: "Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie"
Ogłoszenie z 18 września 2018 r. o naborze do udziału w szkoleniu pn: "Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie. Pośrednia wierność"
Ogłoszenie z 18 września 2018 r. o naborze do udziału w szkoleniu pn: "Szkolenie praktyczne nauczyciela-instruktora symulacji wysokiej wierności w pielęgniarstwie"
Ogłoszenie o naborze (13.09.2018 r.)
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę:

Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu: „Poprawa jakości kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Pomorskiej w Słupsku”

4.07.2018 r. Akademia Pomorska ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w MCSM

Do pobrania: 

Znajdziesz nas tutaj