Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Instytut Nauk o Zdrowiu

Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Rekrutacja

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

KATEDRA PIELĘGNIARSTWA

Poziom studiów:   SPS       

Kierunek, specjalności: PIELĘGNIARSTWO   I stopnia

studia stacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY

Podstawą przyjęcia na studia jest:

konkurs świadectw dojrzałości uwzględniający ocenę z egzaminu pisemnego   z języka polskiego pod warunkiem, że   kandydat uzyskał co najmniej 30% z tego przedmiotu na maturze. Przyjęcie   kandydatów, którzy zdali „starą maturę” następuje na podstawie przeliczenia   ocen na procenty z egzaminu pisemnego wg zasad określonych w §6 ust. 11   uchwały.

 

Poziom studiów: SDS       

Kierunek, specjalności: PIELĘGNIARSTWO II stopnia

stacjonarne,   niestacjonarne, PROFIL PRAKTYCZNY

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo.

 Zapraszamy na studia! Więcej informacji o kierunkach:  

rekrutacja.apsl.edu.pl

 

 

Znajdziesz nas tutaj