Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Instytut Nauk o Zdrowiu

Katedra Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pracownicy

Imię i nazwiskoPokójAdres e-mail
Katedra Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego
Dr n. med. Agnieszka Grochulska - Kierownik107agnieszka.grochulska@apsl.edu.pl
Zakład Ratownictwa Medycznego
Dr n. med. Sylwia Jałtuszewska - Kierownik409sylwia.jaltuszewska@apsl.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Basiński118, 407andrzej.basisnski@apsl.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski404dariusz.kozlowski@apsl.edu.pl
Dr hab. n. med. Eugeniusz Jadczuk106, 407eugeniusz.jadczuk@apsl.edu.pl
Dr n. med. Krystyna Basińska404krystyna.basinska@apsl.edu.pl
Dr n. med. Elżbieta Grygorowicz118elzbieta.grygorowicz@apsl.edu.pl
Dr n. med. Wojciech HomendaWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku, Oddział Hematologiiwojcich.homenda@apsl.du.pl
Dr n. o zdr. Daniel Ślęzak407, 106daniel.slezak@apsl.edu.pl
Pracownia Umiejętności Praktycznych
Mgr Andrzej Rut – Kierownik118, 042andrzej.rut@apsl.edu.pl
Mgr Błażej Andrejańczyk404, 042blazej.andrejanczyk@apsl.edu.pl
Mgr Monika Rut118, 042monika.rut@apsl.edu.pl
Mgr Marek Grzegorski117, 042rat.marek@gmail.com
Mgr Stanisław Szarek042stanislaw.szarek@apsl.edu.pl
Zakład fizjoterapii
Dr n. med. Aleksandra Bryndal - Kierownik409alksandra.kulczyk@apsl.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Lasek125jerzy.lasek@apsl.edu.pl
Dr hab. n. med. Rita Hansdorfer-Korzon106, 042rita.hansdorfer-korzon@apsl.edu.pl
Dr n. med. Katarzyna Pawłowska114katarzyna.pawlowska@apsl.edu.pl
Dr n. o zdr. Magdalena Tańska115magdalena.tanska@apsl.edu.pl
Dr n. med. Jakub Pawłowski106jakub.pawlowski@apsl.edu.pl
Dr n. o zdr. Iwona Wasilewko407iwonawa@interia.pl
Pracownia Umiejętności Praktycznych
Mgr Magdalena Poniatowska – KierownikWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupskumagdalena.bilska@apsl.edu.pl
Mgr Karol Łosiński113karol.losinski@apsl.edu.pl
Mgr Elżbieta Werecka119elzbieta.wrecka@apsl.edu.pl
Mgr Agnieszka Zmysłowska114agnieszka.zmyslowska@apsl.edu.pl
Mgr Aleksandra Różniakowska-Kuta119rozniakowska@wp.pl
Zakład Anatomii i Fizjologii Klinicznej
Dr hab. biol. Ilona Klejbor – Kierownik409ilona.klejbor@apsl.edu.pl
Prof. dr hab. n. med. Janusz Moryś409janusz.morys@apsl.edu.pl
Dr hab. prof. nadzw. Przemysław Kowiański121przemyslaw.kowianski@apsl.edu.pl
Dr hab. n. biol. Jolanta Morozińska-Gogol406jolanta.morozinska-gogol@apsl.edu.pl
Dr hab. n. med. Paweł Winklewski406pawl.winklewski@apsl.edu.pl
Dr n. med. Monika Waśkow127monika.waskow@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj