Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Instytut Nauk o Zdrowiu

Katedra Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Koło Naukowe Fizjoterapii

O kole

1. Koło Naukowe Fizjoterapii powstało z inicjatywy kilku studentów fizjoterapii. Spotkanie założycielskie odbyło się 28.03.2018r., w obecności 7 osób uchwalono statut, wybrano władze oraz opiekunów. Dnia 29.03.2018r. złożono wniosek do Prorektor ds. Kształcenia i Studentów dr hab. Danuty Gierczyńskiej, prof. AP, który został rozpatrzony pozytywnie.

2. Cele działalności koła:

a. Stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych oraz podnoszeniu poziomu wiedzy z zakresu fizjoterapii i nauk z nią powiązanych wśród członków Koła,

b. Popularyzacja tematyki związanej z fizjoterapią wśród uczniów szkół zainteresowanych współpracą z kołem,

c. Integracja środowisk: studenckiego, szkolnego i naukowego.

3. Sposoby realizacji zamierzonych celów:

a. Inicjowanie i organizowanie przez członków Koła badań naukowych poświęconych wybranym zagadnieniom z dziedziny fizjoterapii i nauk z nią powiązanych,

b. Udział Koła w promowaniu kierunku fizjoterapii i nauk z nią powiązanych w szkołach zainteresowanych współpracą z Kołem.

Dokumenty do pobrania

Zarząd Koła Naukowego

Przewodniczący: Monika Paprocka

Wiceprzewodniczący: Kinga Roś

SEKRETARZ: Katarzyna Łukaszuk

SKARBNIK: Daniela Kosińska

 

dr Aleksandra Bryndal (OPIEKUN NAUKOWY KOŁA),

mgr Magdalena Poniatowska (ZASTĘPCA OPIEKUNA KOŁA oraz ZARZĄDCA PROJEKTÓW NAUKOWYCH), 

dr Agnieszka Grochulska (KONSULTANT PROJEKTÓW NAUKOWYCH).

Znajdziesz nas tutaj