Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Instytut Nauk o Zdrowiu

Katedra Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Studenckie Koło Naukowe RAT-AP

Nasza historia

Powstaliśmy w roku 2005 z inicjatywy studentów kierunku Ratownictwo Medyczne, działamy pod naukowym kierunkiem wykładowców Wydziału Nauk o Zdrowiu, Katedry Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego. 

Od 2017 roku zrzeszamy w swoich szeregach również studentów kierunku Pielęgniarstwo.

Od początku istnienia, współpracujemy z WOPR powiatu sławieńskiego z siedzibą w Darłowie,  któremu przewodniczy prezes Andrzej Stępowski. 

Każdego roku w czerwcu, organizujemy ćwiczenia symulacyjne, pod nazwą Manewry Ratownicze, które mają na celu sprawdzenie wiedzy studentów w warunkach realnych. Od 2017 roku gościmy na nich studentów z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, z którymi chcemy rozwinąć również współpracę naukową.

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego

dr n.med. Sylwia Jałtuszewska - opiekun naukowy, kierownik Zakładu Ratownictwa Medycznego, wykładowca akademicki, e-mail: sylwia.jaltuszwska@apsl.edu.pl.

mgr Monika Rut - opiekun merytoryczny, ratownik medyczny, wykładowca akademicki, e-mail: monika.rut@apsl.edu.pl.

Renata Dziobała - przewodnicząca, absolwentka kierunku Ratownictwo Medyczne, studentka II roku kierunku Pielęgniarstwo, e-mail: er.dziobala@gmail.com.

Marta Dec - wiceprzewodnicząca, studentka II roku kierunku Ratownictwo Medyczne, e-mail: martaa1500@tlen.pl.

Filip Witkowski - zastępca wiceprzewodniczącej, student II roku kierunku Ratownictwo Medyczne, e-mail: filip.witkowski98@gmail.com.

Agnieszka Grucza - sekretarz, studentka II roku kierunku Pielęgniarstwo oraz I roku kierunku Ratownictwo Medyczne, e-mail: agniszka89991@gmail.com.

Znajdziesz nas tutaj